Kariéra

BIOCOM poskytuje príležitosť

Členstvo v BIOCOM-e predstavuje prácu, zodpovednosť, spoločné a individuálne zážitky, resp. materiálnu istotu.BIOCOM sa zasadzuje za bezprostredný, osobný predaj. vynikajúce výrobky ponúkame v rámci takého obchodného systému (Multi Level Marketing), ktorý pre našich partnerov zabezpečí získanie istého, plánovateľného príjmu. využitím metódy MLM sa naskytá najlepšia príležitosť na udržiavania bezprostredných a osobných kontaktov a na obšírnu informáciu zákazníkov. Ako člen BIOCOM-o môžeš budovaním predajnej siete aj ty nadobudnúť značné príjmy!

Ak si zvolíš BIOCOM, zvolíš dobre, lebo...

  1. ... tu najdeš stabilitu a dynamiku a predajnú sieť s úspešnou minulosťou.
  2. ... členovia dostanú svoju odmenu vždy všas a presne, v medziach korektných podmienok a s kapitálovo silným zázemím.
  3. ... obchodný plán zabezpečí nekonečne rýchle napredovanie, pričom ktokoľvek, kto intenzívne pracuje, môže za niekoľko mesiacov získať vedúce postavenie.
  4. ... marketingový plán napomáha rozbehnutiu obchodu: aktívny začiatočník môže už na začiatku získať značnú odmenu.
  5. ... v oblasti cenových relácií máme vynikajúce výkony. Naše výrobky sú skutočne cenovo výhodné, naše ceny sú prispôsobené peňaženkám obyvateľstva.
  6. ... okrem stabilného firemného pozadia a pestrého spektra výrobkov disponujeme školiacim systémom na vysokej úrovni, ktorý slúži na rozšírenie profitu našich spolupracovníkov a rozvoj ich osobnosti.
  7. ... k tímu BIOCOM sa deň čo deň hlásia noví budovatelia obchodnej siete, pričom seriózni vedúci s dlhoročnými skúsenosťami sú zárukou kontinuity a profesionálneho odborného pozadia.

Popis jednotlivých základných pojmov týkajúcich sa obchodnej siete, jednotlivých kariérnych stupňov, bónusov nájdeš na webovej stránke Tvojho miestne príslušného štátu.